• English
  • ไทย

บริการโทรศัพท์มือถือบนโครงข่าย 3G ด้วยระบบ HSPA

(Mobile & Digital media)

My by CAT SIM

ด้วยความได้เปรียบในด้านความเป็นเจ้าของโครงข่าย 3G ของการสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท) ที่มีสัญญาณครอบคลุมมากสุด ให้ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลสูงสุดถึง 42 Mbps โครงข่าย 3G ของ กสท ในขณะนี้ มีโครงข่ายเพื่อรองรับการให้บริการมากที่สุดในตลาดซึ่งปัจจุบันมีโครงข่ายอยู่จำนวน 15,000 สถานีฐาน ส่งผลให้ครอบคลุมพื้นที่ 90% ของประเทศไทย หรือ 90% ของจำนวนประชากร

0

a

วันนี้ my 3G ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพการสื่อสารผ่านภาพ และเสียงโดยครอบคลุมแล้วทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการตลาดในพื้นที่อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง รวมถึงยังมีแผนที่จะต่อยอดพัฒนาโครงข่าย 3G เพื่อให้บริการ 4G LTE โดยมีการส่งทีมทาการศึกษาและพัฒนาในการต่อยอดพัฒนาโครงข่าย เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการ 4G LTE ในอนาคตอันใกล้นี้

บริการ my 3G นี้ใช้บริการบนโครงข่ายสื่อสารข้อมูลไร้สายบนความถี่ 850 MHz HSPA ที่ กสท เป็นเจ้าของ โดยมีใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภท 3 ที่ให้บริการในรูปแบบของวงจรสื่อสารข้อมูลไร้สายได้เต็มรูปแบบ ซึ่งสามารถกำหนด APN (Access Point Name) ให้กับกลุ่มเลขหมายที่ต้องการได อีกทั้งยังเป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกับวงจรสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศ (IIG) และในประเทศ (NIX) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ รองรับการรับส่งข้อมูลได้สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น