• English
  • ไทย

Blog

ก.ค. 14

โครงการชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ (FIXED6)

FIXED6-1
FIXED6-2
FIXED6-3
FIXED6-4
FIXED6-5
FIXED6-6
FIXED6-7
FIXED6-8
FIXED6-9
FIXED6-9
FIXED6-10
FIXED6-2
ArrowArrow
Slider

โครงการชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ ติดตั้งจำนวน 6 จังหวัด ได้แก่

  1. เชียงใหม่
  2. จันทบุรี
  3. ประจวบคีรีขันธ์
  4. พิษณุโลก
  5. อุดรธานี
  6. อุบลราชธานี